İsmet Barutcugil - Blog Yazıları
Kişisel Gelişim
Yönetim ve Liderlik
Farklılıkların Yönetimi
Stratejik Yönetim

Prof. Dr. İsmet Barutçugil'in kitapları


* Stratejik Yönetim 
  * 2. ve 3. Kuşak: Oğullar & Kızlar
  * 3 D Liderlik Becerileri
  * Ekip-İletişim-Motivasyon
  * Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi
  * Kişisel Gelişim/Değişim
  * Stresle Baş Etme

 •      Deneyerek Öğrenme yaklaşımına dayalı
       eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için:

       bilgi@rcbadoor.com

 

  


Yeni  Farklılıkların Yönetimi Terimleri Sözlüğü

 

 •   Vizyonumuz:  
  Eğitim, koçluk ve danışmanlık hizmetlerinde iyi tanınan ve tercih edilen bir firma olmak
   

 •    Misyonumuz:
  Kişileri, ekipleri ve şirketleri geliştirmek, başarmalarını ve kazanmalarını sağlamak
   

 •    Felsefemiz:
      - Uygulanabilir bilgiler

      - Ölçülebilir sonuçlar
      - Yüksek performans
      - Yaratıcı ve farklı çözümler
      - Saygınlık ve kalıcılık   


Başarılar tutkuyla gerçekleşir.


 

 

 

 

tıklayınız

YÖNETİM BECERİLERİ
YÖNETİCİLİK YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

GENEL KATILIMA AÇIK EĞİTİM

 


http://www.rcbadoor.com -yonetim-becerilerinin-gelistirilmesi
tıklayınız

KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ  
tıklayınız

 Kurum kültürü, bir vizyon ve misyon etrafında toplanan insanların sahiplendikleri ortak inanç ve değerler sistemidir.
Bu sistem, organizasyonların gücünü, gelişme potansiyelini ve geleceğini doğrudan etkiler. Açıklık, dürüstlük, ekip ruhu, güven, saygı, etkili iletişim, anlayış, destek ve dayanışma, sürekli öğrenme ve gelişme, hedef ve başarı odaklılık, sorumluluk, liderlik gibi değerlere sahip organizasyonlarda yüksek motivasyon ve performans sağlanır, bunun sonucunda da büyüme ve başarı daha kolay elde edilir.
Kurum kültürünü değiştirmenin ve geliştirmenin  kanıtlanmış etkili bir yolu deneyerek öğrenme yaklaşımının uygulandığı OUTDOOR eğitimlerdir. bu etkinliklerin amaca  ve ihtiyaca uygun tasarlanması, deneyimli eğitmen / koçlar tarafından yönetilmesi ve kurumsal gerçeklerle örtüşmesinin sağlanması büyük önem taşır.

RCBA , 1995 yılından bu yana geliştirdiği bilgi ve deneyim birikimiyle 
Sapanca'daki tesisinde kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik outdoor eğitimler vermektedir. 
http://www.rcbadoor.com/sapem/sapanca.htm


Organizasyonların üst düzey yöneticileri ve bu düzeylere aday olanlar için mutlaka okunması gereken iki kitap
Kapsamlı - Ufuk açıcı - Kolay okunan ve anlaşılan - Yöneticiler için yol gösterici - Bilimsel ancak teorik değil

      STRATEJİK YÖNETİM 101                      LİDERLİK

 Uzun dönemli ve geniş kapsamlı bir yaklaşımla 
 rekabetçi üstünlüğü ve sürdürülebilir başarıyı
 yakalamanın tekniklerini, araçlarını ve yönetsel
 becerilerini bir arada bulabileceğiniz bir kitaptır.
 
 •   Stratejik Analiz
 •   Çevre Analizi: PEST
 •   İşletme Analizi: SWOT
 •   Şirket Analizi: Portföy Analizi ve PIMS
 •   Rekabetçi Üstünlükler
 •   Stratejik Seçenekler
 •   Rekabetçi Stratejiler
 •   Farklı Sektörler ve Firmalar İçin Stratejiler
 •   Fonksiyonel Stratejiler
 •   Kurum Kültürü
 •   Stratejik Değişim
 •   Stratejik Liderlik
 •   Balanced Scorecard
 •   Mavi Okyanus Stratejisi

Kariyer Yayınları, Şubat 2013

Liderlik, doğuştan gelen bir ayrıcalık veya seçilmiş çok az kişiye verilen bir unvan ya da konum değil, öğrenilen ve geliştirilebilen bir yetkinlikler ve davranışlar dizisidir. Herkes lider olabilir, ancak bu kolay değildir; bilgi, deneyim ve güçlü bir tutku gerektirir.

Bu kitap, her düzeydeki liderin (ve lider olmak isteyenlerin) sahip olması gereken yetkinliklerin, davranışların ve tutumun neler olduğunu daha iyi anlamanızı, yaşamınıza ve işinize yansıtmanızı sağlayacaktır.

Bu kitap; liderliği, liderlerin özelliklerini, neler yaptıklarını ve liderlik yolculuğunda neler yapılması gerektiğini anlaşılır bir dille anlatmaktadır. Yazarın amacı, liderliğe giden yolda size yeni kapılar açmak ve sağlam adımlarla ilerlemenize katkı sağlamaktır.

         Kariyer Yayınları, Şubat 2014

    KÜLTÜRLER ARASI YÖNETİM

Yönetim anlayış ve uygulamaları toplumsal kültüre bağlı olarak önemli farklılıklar gösterir. Amerikalı, İngiliz, Fransız, Alman, Hollandalı, Japon, Koreli, Çinli, Hintli, Rus ya da Arap bir yöneticiyle, ekip arkadaşıyla ya da elemanlarla çalışıyorsanız onların kültürden kaynaklanan farklı anlayış ve uygulamalarını bu kitapta bulacaksınız.
Bu kitabı okuduğunuzda, farklı kültürlere sahip insanları daha iyi anlayacak ve daha etkili yönetsel ilişkiler geliştireceksiniz.

STRATEJİK ANALİZ / STRATEJİK PLANLAMA / STRATEJİK YÖNETİM 

Büyümek ve başarılı olmak istiyorsanız, stratejik kararlarınızı şimdi almalısınız!

 •   Yönetim ekibinizle en son ne zaman stratejik planlama ve değerlendirme amaçlı bir toplantı yaptınız?

 •   Ürünlerinizi, yapınızı, kaynaklarınızı, sistemlerinizi, yönetiminizi güçlü ve güvenli buluyor musunuz?

 •  Değişen Dünya koşullarında stratejilerinizi gözden geçirmenin kaçınılmazlığının farkında mısınız?

 •   Yeni Dünya düzeninin getirdiği küresel fırsatları ve tehlikeleri anladığınızdan emin misiniz?

 •   Günü kurtarırken geleceğinizi yaratmayı unuttuğunuzu hiç düşünüyor musunuz?

 •  Kendi stratejik planlarınızı uygulamak ve başarılı olmak istiyor musunuz?
   

   

 
  İletişim:

  Fahrettin Kerim Gökay Cad.
  Pembe Köşk Sokak, No 1/13,
  34732 Göztepe, İstanbul

  Tel: 0216 363 07 35
         0216 357 23 37 
  e-mail: bilgi@rcbadoor.com